Genel Bilgiler

Spor Çalışmaları Merkezi YÖK tarafından tanınmış spor ve sosyal bilimler alanlarında çalışmalar yapan ilk araştırma merkezidir.

Kuruluş: 19 Temmuz 2005, 25880 sy. RG (21 Mart 2012, 28240 sy. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile isim değişikliği yapılmıştır)

YK Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akad

Merkez Müdürü: Emir Güney

Merkezin Kuruluş Amacı:

Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarıyla işbirliği içinde, spor hukuku, spor yönetimi, spor iletişimi ana alanları başta olmak üzere, spor sosyolojisi, spor tarihi, spor felsefesi, spor ekonomisi, spor pazarlaması ve spor etiği konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası spor ile ilgili federasyon, kurum, komite ve akademik kuruluşların ilgili mevzuat ve uygulamaları ile Türkiye’deki spor teşkilatlanması, spor kuralları ve diğer uygulamaları irdelemek ve önerilerde bulunmak; uluslararası alanda lisans ve lisansüstü eğitimi yapılan spor hukuku, spor yönetimi ve spor iletişimi dallarının Türkiye’de de gelişimini sağlamak üzere çalışmalar yapmak; spor ile ilgili akademik çalışmaları kolaylaştırmak adına bir spor kütüphanesi kurmak ve bu alanda çalışanların hizmetine sunmak; spor kişi ve kuruluşlarına danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek; ilgili konularda araştırmalar yapmak; spor alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası ortaklıklar, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği geliştirmek ve kamuoyunun Merkezin faaliyet alanlarında bilinçlendirilmesi ve eğitilmesine katkıda bulunmaktır. (Merkez Yönetmeliği, Madde 5)


Merkez Yönetmeliği