Başvuru Usulü

1. 31 Mayıs 2023 saat 17:30'a kadar aşağıda bulunan dokümanlar eksiksiz olarak Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi'ne elden veya kargo yöntemiyle teslim edilmelidir.

ÖNEMLİ: Elden teslim durumu halinde mutlaka öncesinde randevu alınması gerekmektedir.

a. Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi

b. Makale Yarışması Başvuru Formu (Dijital olarak doldurulup ıslak imzalı şekilde çıktısı alınarak hazırlanacaktır)

c. Altı (6) kopya olarak hazırlanmış ve CD'ye .doc veya .docx olarak kaydedilmiş makale

2. Teslim edilen dokümanların ön kontrollerinin yapılmasının ardından, yazara 'Makale kabul' veya 'Makale ret' e-postası atılacaktır. 

3. Jüri tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından sonuçlar dereceye giren katılımcılara bireysel olarak e-posta yöntemiyle duyurulacak ve Spor Çalışmaları Merkezi'nin websitesinde ve sosyal medya adreslerinde paylaşılacaktır.

 

2022-2023 Yarışma Şartnamesi

 

Son güncelleme: 09.05.2023, 14:45