Başvuru Usulü

1. 21 Mayıs 2021 saat 17:00'a kadar aşağıda bulunan dokümanlar eksiksiz olarak Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi'ne elden veya kargo yöntemiyle teslim edilmelidir.

ÖNEMLİ: Elden teslim durumu halinde mutlaka öncesinde randevu alınması gerekmektedir.

a. Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi

b. Makale Yarışması Başvuru Formu (ıslak imzalı)

c. Altı (6) kopya olarak hazırlanmış ve CD'ye .doc veya .docx olarak kaydedilmiş makale

2. Teslim edilen dokümanlar ön kontrollerinin yapılmasının ardından yazara 'Makale kabul' veya 'Makale ret' emaili atılacaktır. 

3. Jüri tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından sonuçlar dereceye giren katılımcılara bireysel olarak duyurulacak ve Spor Çalışmaları Merkezi'nin websitesinde ve sosyal medya adreslerinde paylaşılacaktır.

 

Yarışma Şartnamesi

 

Son güncelleme: 09.03.2021, 07:00