1. 8 Mart 2019 saat 18:00'a kadar aşağıda bulunan dokümanlar eksiksiz olarak Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi'ne elden veya kargo yöntemiyle teslim edilmelidir.

a. Bir adet nüfus cizdanı fotokopisi

b. Makale Yarışması Başvuru Formu (ıslak imzalı)

c. Altı (6) kopya olarak hazırlanmış ve CD'ye .doc veya .docx olarak kaydedilmiş makale

2. Teslim edilen dokümanlar ön kontrollerinin yapılmasının ardından yazara 'Makale kabul' veya 'Makale ret' emaili atılacaktır. 

3. Jüri tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından sonuçlar dereceye giren katılımcılara bireysel olarak duyurulacak ve Spor Çalışmaları Merkezi'nin websitesinde ve sosyal medya adreslerinde paylaşılacaktır.

Yarışma Şartnamesi

scm