Konu Başlıkları

 

 • Spor Hukukuna Giriş
 • Sporda Özerklik ve İdare
 • Sporda Sözleşmeler Hukuku ve Hukuki Sorumluluk
 • Spor ve Rekabet Hukuku
 • 7405 Sayılı Yeni Spor Kanunu ve Yeni Düzende Yapılanma
 • Spor ve Ceza Hukuku
 • Doping ve Spor Hukuku
 • Spor ve Vergi Hukuku
 • Spor ve Ticaret Hukuku
 • Sporda İsim ve İmaj Hakları
 • İnsan Hakları Mahkemesi ve Spor
 • Spor Hukuku ve Irkçılık
 • Türkiye'de Sporun Hukuki Yapılanması
 • Ulusal ve Uluslararası Transferler
 • Spor Hukukunda Temyiz Süreçleri
 • Futbolda Uyuşmazlık Çözümü
 • Futbolda Tahkim 
 • Sponsorluk Sözleşmeleri
 • Basketbolda Hukuk ve BAT
 • Yabancı Sporcuların İkamet ve Çalışma İzinleri
 • Profesyonel Futbolcu ve Teknik Direktör Sözleşmeleri
 • Sporda Arabuluculuk ve Tahkim İlişkisi
 • Spor Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi
 • Espor Hukuku
 • Sporda Kişisel Veri ve Korunması
 • Kulüp Yapılanması ve Kulüp Vekilliği
 • Oyuncu Temsilciliği
 • UEFA'da Disiplin Mekanizmaları
 • FIFA'da Disiplin Mekanizmaları
 • CAS Yapılanması ve Süreçleri
 • Futbolda Yayın Hakları
 • Uluslararası Mevzuat İncelemesi
 • Pratik Dersler & Karar İncelemeleri
 • Avrupa ve Amerika Spor Modelleri
 • Türkiye Spor Tarihi (İdari ve Hukuki Yapılanma)
 • Dünya'da ve Türkiye'de Futbol Yönetimi
 • Spor Genel Müdürlüğü Yapılanması
 • Türkiye Futbol Federasyonu Yapılanması
 • Amatör Sporların Yapılanması
 • UEFA ve FIFA’nın Yapılanması
 • Milli Olimpiyat Komiteleri ve IOC Yapılanması
 • Kurumsallaşma ve Yönetim Modelleri
 • Spor Yönetimine Giriş: Temel Alanlar
 • Spor Organizasyonlarında Proje Yönetimi
 • Sporda Etkinlik Yönetimi
 • Spor Ekonomisinin Genel Özellikleri
 • Spor Kulüplerinde Gelir-Gider Kalemleri
 • Profesyonel Spor Kulüplerinde Yönetim Mekanizmaları
 • Futbol Endüstrisi Değer Zinciri ve Ekonomik Boyut
 • Futbol Endüstrisi Stratejik Modeller ve Kulüp Örnekleri
 • Spor Kulüplerinin Şirketleşmesi ve Halka Arzları
 • Spor Pazarlamasına Giriş
 • Spor Pazarlamasında Global İşbirlikleri
 • UEFA'da Yönetim Sistemi
 • UEFA Kriterleri & Finansal Sürdürülebilirlik
 • Futbolda Taraftar Yönetimi
 • Euroleague Basketball'da Yönetişim
 • Spor Federasyonlarında Yönetim
 • Televizyonda Spor Yönetimi
 • Sporda Gönüllülük
 • NBA Değer Zinciri ve Ekonomik Boyut
 • Futbol ve Milliyetçilik
 • Türkiye Futbolunda Avrupalılaşma
 • Türkiye'de Spor Gazeteciliği Tarihi
 • Futbolda Scouting ve Analiz

Eğitmenler (soyadı sırasına göre)

 

 • Av. Anıl Gürsoy Artan
 • Av. Simge Aybey
 • Av. Aysu Melis Bağlan
 • Dr. Levent Bıçakçı
 • Av. Okan Çan
 • Prof. Dr. Nuray Ekşi
 • Prof. Dr. H. Burak Gemalmaz
 • Emir Güney
 • Doç. Dr. Kadir Gürten
 • Av. Bora İkiler
 • Av. Kemal Kapulluoğlu
 • Dr. Harun Kılıç
 • Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal
 • Av. Kemal Kumkumoğlu
 • Pedro Tomas Marques (UEFA Tahkim Kurulu Başkanı)
 • Av. Alper Pirşen
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak Oder
 • Omar Ongaro (FIFA Oyuncu Statüleri ve Yönetişim Birimi Başkanı)
 • Av. Seda Özbay Dinçer
 • Av. Emin Özkurt
 • Av. Dr. Gürkan Özocak
 • Angelo Rigopoulos (UEFA Disiplin ve Dürüstlük Birimi Başkanı)
 • Av. Dr. Erkut Söğüt
 • Dr. Alara Efsun Yazıcıoğlu
 • Av. Mert Yaşar
 • Av. Mehmet Yoğurtçuoğlu
 • Dorukhan Acar
 • Tuğrul Akşar
 • Yalçın Aksoy
 • Tanıl Bora
 • Bağış Erten
 • Dr. Borja Garcia Garcia (Loughborough Üniversitesi Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Rüştü Güner
 • Emir Güney
 • Sean Hamil (Birkbeck College Sports Business Centre Direktörü)
 • Dr. Öğr. Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu
 • Mete İkiz
 • Güray Karacar
 • Elif Aslı Koç
 • Kaan Kural
 • Barış Kuyucu
 • Dr. Erden Or
 • Bülent Özcan
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülberk Gültekin Salman
 • Doç. Dr. Özgehan Şenyuva
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Tınaz

Program Koordinatörü: Emir Güney